Dịch vụ tối ưu hóa Website

Tối ưu triệt để, chuyên nghiệp, theo chuẩn Google, link xem điểm demo:

https://goo.gl/nepdum

Tối ưu giao diện web

Ảnh thường chiếm 50% khối lượng truyền tải, gây chậm website. Phần này biết thì dễ nhưng hay xảy ra lỗi nhất vì người quản trị web ít quan tâm.

Tối ưu source website

Dọn dẹp lại website, loại bỏ các phần thừa: code, ảnh, comment, plugin.. link hỏng/redirect, code theo  dõi/truy đuổi, các thông số setting ...

Tối ưu Google pagespeed

Chuẩn lại website theo 1 tổ hợp các thông số nhằm làm cho Google hài lòng với số điểm cao nhất có thể, thông thường là 90+ ở cả 2 giao diện.

Tối ưu chuẩn SEO

Các thành phần Seo-onpage để website có sức khỏe tốt, thân thiện với người dùng và bộ máy tìm kiếm Google để website lên top dễ dàng hơn.

Tối ưu tỉ lệ chuyển đổi

Đây là phần khó nhất và tốn nhiều thời gian nhất, khi doanh nghiệp lớn thì 1% tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng cũng quy ra số tiền rất lớn.

Tối ưu chi phí web

Các chi phí online: website, marketing, nhân sự... của bạn hợp lý chưa, đang ở mức cao hay thấp, giá các dịch vụ ở mức nào thì chấp nhận được.

HTML

Loại bỏ các phần tử thừa không có tác dụng nhưng lại làm tăng kích thước tập tin.

CSS

Xóa CSS thừa, nhóm và gộp những file rời nhỏ lại, chỉnh thứ tự tải, flatten CSS imports.

JS

Async tải bất đồng bộ các file JS, tổ chức lại vị trí trong file html, xóa các phần thừa.

Image

Rà soát lại toàn bộ ảnh đang có trên website, tối ưu loại, kích thước, size của chúng.

Catch

Cài đặt plugin catch trên host và setting các thông số cách trình duyệt cho web.

Gzip

Nén Gzip (hoặc Deflare) cho các phần tử text trước khi gửi đi: html + css + js +json + xml...

Database

Bảo trì + xóa các bảng thừa, đặc biệt là các thông số thừa vẫn mặc định load ra RAM.

Plugin

Tối thiểu số lượng plugin cài đặt, đặc biệt chú trọng vào các plugin tốn tài nguyên host.

Request

Dùng nhiều cách để giảm thiểu tổng request của web nhằm tăng tốc độ load trang.

Tại sao bạn chọn chúng tôi tối ưu website cho bạn?

Đây là điều cơ bản nhất trong markreting, tại sao khách hàng mua sản phẩm của mình. Ba ý dưới đây chúng tôi trả lời giùm cho bạn câu hỏi đó luôn, nó đơn giản lắm:

Chuyên gia

Hiểu sâu toàn bộ kiến thức nền tảng, nguyên lý, cơ chế, cấu trúc, giao thức

Chuyên nghiệp

Ăn rồi tối ưu thôi, không có việc khác, không rủ rê chơi bời gái gú

Triệt để

Tối ưu tận gốc rễ: từng ký tự, từng chu kỳ máy, từng điểm ảnh, khoảng trắng

We can help you achieve great results across several key areas including Search Engine Optimization, Social Media Marketing, Email Marketing and Digital Marketing.
We combine creative ideas with our vast experience in search technologies to deliver measurable results for our clients. We can help you build a sustainable, meaningful relationship with your clients by engaging them with your brand using social media promotion.

Khách hàng tiêu biểu

Danh sách đối tác

Our case studies

See all projects